DGP: prokuratura bada transakcję sprzedaży EGB

19.06.2018 | Zespół Analiz Online
Źródło: Andrey_Popov/shutterstock.com
Transakcja zakupu spółki EGB przez GetBack budzi coraz więcej wątpliwości organów państwa. Badany jest także związek Altus TFI ze spółkami powiązanymi z byłym prezesem GetBack, donosi Dziennik Gazeta Prawna

Niemal każdy dzień przynosi nowe ustalenia w sprawie afery wokół GetBacku, a prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) i urzędnicy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odkrywają kolejne wątki związane z funkcjonowaniem spółki za prezesury Konrada K., wynika z ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej”.
 
Jedną z transakcji dokonanych przez spółkę pod władzą Konrada K., która budzi zainteresowanie prokuratury, jest zakup akcji EGB. Windykator w sierpniu zeszłego roku za 99,4% akcji swojego konkurenta zapłacił 207,6 mln zł. W efekcie transakcji aktywa GetBacku powiększyły się o 178 mln zł, o taką kwotę wzrosła wartość firmy. Organa ścigania zainteresowały się przejęciem w wyniku zawiadomienia złożonego przez KNF. Wątpliwości nadzorcy wzbudziła zarówno kwota, jak i sposób zaksięgowania zakupu. W niezaudytowanym raporcie finansowym za zeszły rok GetBack skorygował w dół wycenę EGB w swoim bilansie do zera.
 
Jak wynika z ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej” akcje spółki sprzedało GetBackowi 15 funduszy zarządzanych przez Altus TFI. Na trwającej niecałe dwa lata inwestycji w EGB zarobiły ok. 150 mln zł. Przedstawiciele Altusa wielokrotnie bronili w mediach warunków, na jakich przeprowadzona została transakcja. Podkreślali, że szybki wzrost wartości EGB pod ich rządami wynikał z głębokiej restrukturyzacji firmy, a umowa uzyskała wszystkie zgody korporacyjne, w tym rady nadzorczej GetBack.
 
Na kształt transakcji mógł mieć fakt, że jeszcze przed jej zawarciem jeden z funduszy Altusa TFI finansował działalność Hussar Gruppy, firmy transportowej, którą Konrad K. założył wspólnie z rodziną i której prezesem jest od 2007 r. Przedstawiciele Altus TFI nie skomentowali sprawy.
 
Zaangażowanie towarzystwa w działalność Hussar Gruppy było realizowane poprzez fundusz inwestycyjny zamknięty Altus 33 (utworzony w 2014 r.). Kupno obligacji rodzinnej firmy państwa K. za 1,4 mln zł było jedną z jego pierwszych inwestycji. Rok później w portfelu Altus 33 pojawiły się papiery dłużne spółki DocFlow, w której Konrad K. był wówczas akcjonariuszem i przewodniczącym rady nadzorczej (poręczycielem spłaty obligacji jest GetBack).
 
Ten sam fundusz był też największym akcjonariuszem EGB. Na koniec 2016 r., przed kupnem spółki przez GetBack, miał 4 mln akcji EGB. Dodatkowo Altus 33 objął emisję certyfikatów funduszu Altus 13. Ten był drugim pod względem wielkości udziałowcem przejmowanej spółki. Posiadacze certyfikatów zarobili na przejęciu na dwa sposoby: ze względu na posiadany pakiet akcji spółki, a także z uwagi na wzrost wartości aktywów funduszu Altus 13. Ich łączne zyski przekroczyły 50 mln zł.
Altus TFI działa na podstawie przepisów prawa, które nakładają na nas obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej w zakresie ujawnienia danych uczestników funduszy oraz składu portfela inwestycyjnego funduszu odpowiedziała spółka na nasze pytanie.
 
Altus 33 to fundusz zamknięty - o tym, kto obejmuje jego certyfikaty, decyduje zarząd Altus TFI. Ma również wyjątkowo niską opłatę za zarządzanie 36 tys. zł rocznie. Zwykle w podmiotach tego rodzaju zarządzające nim TFI pobiera ok. 200 tys. zł rocznie.
 
W komunikacie giełdowym przesłanym przez Altus TFI w listopadzie 2016 r. możemy przeczytać, że Altus 33 jest blisko związany z Piotrem Osieckim, założycielem i wówczas prezesem Altusa, Andrzejem Zydorowiczem i Jakubem Rybą, członkami zarządu firmy oraz Tomaszem Gaszyńskim, jej prokurentem. Spółka nie odpowiedziała na pytanie, na czym polegało bliskie związanie. W roku, w którym fundusz został utworzony, najważniejszym składnikiem jego aktywów były akcje zarejestrowanej w Luksemburgu spółki Osiecki Investments, związanej z b. prezesem zarządu Altusa. Altus 33 kupił je za 4 tys. zł. Na koniec grudnia były wyceniane na 36 mln zł.
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

TAGI:

Altus TFIGetbackKNF

zobacz także

↑ na górę