Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

TFI Energia uruchomi FIZAN dla Grupy PGE

30.07.2019 | analizy.pl
PGE i jej spółki zależne zawarły umowę inwestycyjną z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia. Planują utworzyć Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Eko-Inwestycje.

Inwestorzy zobowiązani będą do dokonania wpłat do funduszu w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1,5 mld zł do końca okresu dostosowawczego funduszu.

"Fundusz będzie emitował certyfikaty inwestycyjne, które będą obejmowane przez inwestorów. Fundusz będzie koncentrował działania na realizacji projektów inwestycyjnych o charakterze komplementarnym w stosunku do podstawowej działalności GK PGE, zgodnych z jej strategią, nakierowane na rozwój nowych linii biznesowych" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem zawartej umowy jest współpraca pomiędzy TFI Energia i inwestorami w zakresie przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych, określenia zasad zarządzania Funduszem oraz wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami funduszu. Umowa określa również poziom zaangażowania finansowego inwestorów. Podmiotem zarządzającym Funduszem oraz reprezentującym go w stosunku do osób trzecich będzie TFI Energia.

FIZAN Eko-Inwestycje będzie lokować środki w podmioty działające w obszarach rynkowych związanych z:

- elektromobilnością,

- zwiększeniem elastyczności i optymalizacją systemów energetycznych,

- usługami efektywności energetycznej,

- ograniczaniem emisyjności energetyki, poprawą jej sprawności, niezawodności i elastyczności wytwarzania, w tym inwestycje w wysokowydajne źródła wytwarzania,

- wykorzystaniem technologii cyfrowych do poprawy efektywności kosztowej procesów produkcyjnych i wspierających w energetyce.

"Zakładany horyzont inwestycyjny obejmuje okres co najmniej 5 lat, o ile szczegółowe warunki inwestycji nie będą uzasadniały krótszego okresu" - podano także.

Inwestorzy zobowiązani będą do dokonania wpłat do funduszu w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1,5 mld zł do końca okresu dostosowawczego funduszu, tj. do końca 36 miesiąca od daty rejestracji funduszu, na podstawie harmonogramu określonego w umowie, przy czym większość wpłat przypadałaby na rok 2020.

Fundusz zostanie utworzony na czas nieokreślony. Rozwiązanie funduszu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 lat od wpisania go do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

TAGI:

EnergiaFIZANkomunikatPGE

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę